Programa de FestesLa festa de Sant Antoni es una commemoració de caràcter religiós i popular que se celebra a molts indrets de Catalunya. A moltes poblacions de la comarca d'Osona i, tradicionalment, a Manlleu, on des de fa més de cent anys, el dia 17 de gener, dia de St. Antoni Abat, aquest és invocat com a protector del bestiar.En els seus orígens la festa la feien els traginers que festejaven el seu patró. 

Posteriorment en varen formar part també els hostalers, el pagesos en el seu vessant de ramaders, els negociants, els transportistes, els hereus de les tradicions dels traginers, i molta gent amb oficis i professions més o menys lligades al bestiar; 

  


Fins a arribar als nostres dies, moment en què hi ha entrat un grup molt heterogeni de gent, cridats tots pel bullici de la festa.

Com dèiem en l'encapçalament, la celebració tenia i continua tenint dues vessants: la religiosa i la pròpiament festiva o popular.